O svojim pogreškama Saša Petar napisao knjigu

Jedina prava pogreška je ona iz koje ništa ne naučimo. Rekli bismo da je to maksima koje se držao i sveučilišni profesor Saša Petar iz Zagreba u nedavno objavljenoj knjizi "Kako uspjeti zahvaljujući pogreškama". Nastala je, kaže, kao posljedica godina života, brojnih knjiga i pogrešaka koje je napravio.

"Za mene je pogreška način učenja. Zbog toga je jeftinije, recimo to tako, i manje boli ako učite, ako slušate starije, da biste iz njihovih pogrešaka naučili što treba napraviti a što ne", savjetuje profesor Petar.

Važno je i to kako gledamo na pogreške, kaže. "Prvi stav - 'pa nije bitno, dogodila se pogreška, idemo dalje, moj Bože, što se može'. I onda praktički pogreška postane obrazac ponašanja. Druga suprotnost tome je svaku, i najmanju moguću pogrešku, kažnjavati odmah u startu, istog trenutka", objašnjava profesor i savjetuje: "Pogreška je nešto što je vrlo ljudski".

Također smo i kao društvo, ističe prof. Petar, skloni tražiti tuđe pogreške. Ne postoji čovjek koji zna sve, važno je slušati druge i poštovati njihovo znanje jer što više znamo, manje ćemo griješiti. I kada pogriješimo, važno je priznati svoje pogreške, mijenjati sebe i imati pozitivan odnos prema drugima kako bismo svi zajedno postali zdravije društvo.

Prof. Saša Petar voditelj je projekta Pametna špica. Napisao je 28 knjiga iz područja ekonomije i komunikacijskih vještina, jedna od njih je i "Kako uspjeti zahvaljujući pogreškama". Pogriješiti možemo na više načina, ali ispraviti pogrešku samo na jedan.