Vježba za trbušne mišiće i centar

Vježba za trbušne mišiće i centar. Vježbu izvodi Andrea Solomun.