Drniško srce u hajdučkim bojama kuca humanitarno

Drnišani, okupljeni u Društvu prijatelja Hajduka, već treću godinu u blagdansko vrijeme provode humanitarnu akciju za pomoć socijalno ugroženim obiteljima Drniša i okolice. Na njihovu je popisu, napravljenom uz pomoć Centra za socijalnu skrb, svaki put sve više potrebitih - ove godine 50-ak obitelji.

Cijeli se Drniš odazvao akciji. Na adresi Društva prikupljeno je 1.300 kilograma hrane i kućnih potrepština. Paketi odlaze - na pedesetak adresa.

Ne žale  mladići vremena i truda - slažu i pakiraju već desetak dana. A lista potrebitih, nažalost, samo buja!

Humanitarne hajdukovce ekipa HRT-a pratila je do 15 kilometara udaljenih Kljaka. Tamo su posjetili samohranu majku Ivanu Zagorac i njezino četvero djece. Zaposliti se ne može jer mora spremati za školu, kuhati, čistiti - sve to puta 4!

Djeca su dobra u školi, a majci pomažu i u kući i u polju. Jer njiva koja okružuje unajmljenu kuću njihova je hraniteljica.

Najteže je s prijevozom do škole. Treba pregaziti 3 kilometra brda do ceste i autobusa. Teško im je. Ali se ne žale.

Kažu, najbitnije je - zdravlje!