6. siječnja 1929. - Šestosiječanjska diktatura

Šestosiječanjska diktatura je monarhistička diktatura koju je 6. siječnja 1929. u Kraljevini SHS uveo kralj Aleksandar I. Karađorđević.

Pojam Šestosiječanjska diktatura odnosi se na monarhističku diktaturu koju je 6. siječnja 1929. u Kraljevini SHS uveo kralj Aleksandar I. Karađorđević. Raspušten je parlament, zabranjen rad svih političkih stranaka, sindikata, zabranjeni politički skupovi, uvedena stroga cenzura.

Pojačan je policijski teror; politički protivnici su zatvarani, premlaćivani, mučeni i ubijani. Proklamirana je ideologija integralnog jugoslavenstva i promijenjeno ime države u Kraljevina Jugoslavija. Većina oporbenih srbijanskih političara prima uvođenje diktature bez aktivnog otpora. Na udar režima dolazi Dragoljub Jovanović, vođa lijevog krila Saveza zemljoradnika, koji 1932. objavljuje brošuru Što nas košta svađa s Hrvatima; osuđen je na godinu dana zatvora.

Kralj Aleksandar ubijen je u Marsejskom atentatu 1934. Pod regentom Pavlom Karađorđevićem dolazi do popuštanja režima i raspisivanja izbora 1935., na kojima nastupa ujedinjena opozicija. Iako je parlamentarizam ponovo uspostavljen, a uspostavom Banovine Hrvatske 1939. napušten centralizam i ideologija integralnog jugoslavenstva, Oktroirani ustav je ostao na snazi sve do raspada Jugoslavije u Travanjskom ratu 1941.