Konjevrate s kraja ledenog doba

Najnovija otkrića šibenskih arheologa promijenila su spoznaje o životu na tom području. Otkriveno je da su ljudi u Konjevratima kod Šibenika živjeli još na kraju ledenog doba, od 15 do 10 tisuća godina prije Krista, odnosno dvostruko ranije nego što se smatralo.

Konjevrate su tako postale prvo istraživano paleolitičko nalazište na otvorenom na cijelom području istočne jadranske obale.

Otkrivena je prapovijest Konjevrata prije točno 30 godina. Istraživanjima je tada utvrđeno postojanje neolitičkoga naselja iz vremena 6 tisuća godina prije Krista.

No dio nalaza kopkao je arheologe da kopaju dalje.