16. siječnja 1982. - Umro Josip Andreis

Među muzikološkim stručnjacima u povijesti hrvatske glazbe posebno mjesto zauzima Josip Andreis, autor popularne knjige Povijest glazbe.

Nezaobilaznim djelom pod naslovom Razvoj muzičke umjetnosti u Hrvatskoj, Andreis je živim stilom i osjećajem za pravu mjeru znalački iskoristio svu poznatu literaturu. Prikazao je glazbeni razvoj u Hrvatskoj od jedanaestoga stoljeća sve do novijega doba, odredivši istodobno kriterije i smjernice u daljnjem istraživanju hrvatske glazbene prošlosti. Njegov muzikološki rad došao je najviše do izražaja u obradi 16 moteta iz zbirke Sacrae cantiones Ivana Lukačića Splićanina, svojega sugrađanina. Andreis se, naime, rodio u Splitu 19. ožujka 1909. Lukačićeve je duhovne koncerte transkribirao u suvremeno notno pismo, izradio continuo i dodao oznake za interpretaciju.

Svoje estetske poglede sintetizirao je u knjizi Vječni Orfej koja je svojevrstan uvod u glazbenu umjetnost. Napisao je važne radove o Jakovu Gotovcu Lisinskom, i o svome učitelju skladanja Ivi Paraću. Umro je 16. siječnja 1982. u Zagrebu.