Baština iz Vodnjana pod zaštitom UNESCO-a

Umijeće suhozidne gradnje nedavno je upisano na UNESCOV reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva. I to kao višenacionalna nominacija 8 mediteranskih zemalja. Time je zapravo i zaštićen važan dio baštine Vodnjana jer se na njegovu području nalazi pravo bogatsvo suhozidne gradnje - mnoštvo kažuna i kilometri suhozida.

Kamen na kamen, "u suho". U ovoj se gradnji ne koristi nikakav vezivni materijal. Ipak, sve je složeno u trajnu i čvrstu konstrukciju. Kružni, pravokutni, samostojeći ili stisnut uza zid - svoj kažun ima svaki Vodnjanac.

- Kažuni su bili sklonište kad je bilo nevrijeme, kad je bila kiša, jako sunce i u kažunima su boravili pastiri kad su čuvali ovce - rekao je Sandro Manizin iz Vodnjana.

Cijeli je Mediteran prepun sličnih kamenih skloništa. U Istri, najviše ih ima na području Vodnjana - oko 2000. Njihovu je vrijednost grad na vrijeme uvido, pa već 12 godina provodi akcije obnove kažuna. Do sada ih je spašeno 300-tinjak, te popravljeni kilometri suhozida.

Iz Vodnjana poručuju da će se i dalje brinuti o svojoj vrijednoj baštini. Vjeruju da će im UNESCO-ova odluka pomoći da se u budućnosti Vodnjan u još većoj mjeri brendira kao grad kažuna.