Kako su luksuzna roba i novac završili na dnu mora kod Murtera

Na dnu mora kod Murtera ležala je godinama skupa i luksuzna roba te velika količina novca potonula u davnom brodolomu. Arheolozi su za njega saznali tek 2002. Do tada - površinski predmeti već su bili otuđeni. No ne i oni skriveni u dubljim slojevima pijeska.

Potonuće je datirano u početak 17. stoljeća na osnovi pronađenih predmeta. A zbog iznimno sitnog materijala u pijesku - i s obzirom da je vrijeme istraživanja pod morem ograničeno - pokazala se potreba za dodatnim pregledom istraženog sloja.

U labirintu zadarsko-šibenskih otoka u 16. i početkom 17. stoljeća uskoci su malim i brzim brodicama često napadali mletačke i druge brodove. Iz tog su vremena i nalazi iz izložene bogate zbirke. Neki i s potpisom majstora - proizvođača.

Piratski plijen na oku će ubuduće držati Šibenčani. Pokriće imaju. Pioniri su pomorske arheologije u nas.

Brodolom Mijoka - ističu autori izložbe - priča je o dalekim gradovima, znanstvenom napretku, proizvodnji i trgovini. Mletačkom pomorstvu i okršajima uskoka na Jadranskom moru.