Upoznajte Odiseju Mediteranea

U ove hladne zimske dane Mljećani pletu vrše i košice, vezu mljetski vez. Otkrivamo Odiseju Mediteraneu.

Mljetska vrša - tradicijski je ribolovni alat. Mljećani je koriste od davnina. Izrađena od pruća mirte ili somine uz minimalno održavanje mogla je trajat i 20 godina. Služi za lov ribe i jastoga. Vrša je othranila generacije Mljećana. Nekad se na more išlo svaki dan.

Obnovljen je i mljetski vez. Dugo su ga istraživali. Nakon što su u staroj škrinji pronašli  škufiju -  pokrivalo za glavu udate žene, uspjeli su rekonstruirati bod.

Sve se to može naučiti na radionicama u sklopu projekta Mljet - Odise(j)a mediterannea" čiji je nositelj Nacionalni park Mljet - a partneri  DEŠA - Dubrovnik, Turistička zajednica Općine Mljet te HGSS.

U radionice Revaloriziranje autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata otoka Mljeta i njihovo integriranje u turističku ponudu , žele uključiti što više stanovnika.

Mljećani zasada pletu i vezu - ovo je tek početak. U sklopu projekta održat će se 8 radionica.