Dalmatinska janjetina kao brand

Dalmatinska janjetina postaje brend - gotova je izrada specifikacije za dobivanje oznake izvornosti. Projekt je ujedinio stočare iz tri dalmatinske županije, uzgajivače autohtone pramenke. Tajna posebnosti njezina mesa leži u biljkama s pašnjaka na kojima borave.

Bleji se po našim brdima i pašnjacima od prapovijesti. Godine 1808. u Dalmaciji se uzgajalo više od milijun ovaca. Dokazan je i utjecaj podneblja i hrane na kvalitetu mesa.

Zaštita i brendiranje donose niz koristi. I za gurmane - jer znali bi što kupuju, ali i za uzgajivače. Specifikacija će za ovčare biti sveto pismo. Ako žele oznaku - dalmatinska.

Unificirat će se put od tora do klaonice, a odstupanja neće praštati.

- Vodit će se evidencija ishrane, evidencija težine tih janjadi. Oni se vode baš u klanionice koje će biti za to predviđene, rekla je Marijana Vujasinović, predsjednica Udruge ovčara i kozara Dalmacija.

Oznaka izvornosti plus je i za sirare. Iako - kažu - tržište ih već poznaje. Sirevi su naime ekstra tražena roba - učas se sve rasproda.

Pečena je janjetina gastronomska ikona. Na ražnju se vrti u šibenskom kraju - već 8 tisućljeća. Uz poticaje stočarima, oznaka izvorosti - dodatni je adut. Za brojnija stada!