Besplatni probni ispiti mature

U osam hrvatskih gradova, a sutra i u Zagrebu, maturanti mogu pristupiti besplatnom probnom ispitu mature. Riječ je o simulaciji državne mature koja svake godine privuče nekoliko tisuća učenika. Od ukupno prijavljene tri tisuće, njih 150 u Osijeku je provjerilo znanje iz matematike, hrvatskog i engleskog jezika.

Učenici polažu probnu maturu kako bi provjerile svoje znanje, da vide koliko su spremne i na čemu trebaju poraditi. Za maturante je probna matura - besplatna. Dosadašnja su iskustva potvrdila potrebu za takvim ispitima.
- Probna matura ih potiče da se i ranije počnu spremati, da provjere svoje znanje prijesamih ispita mature i da ukoliko je to moguće savladaju, ako ne, barem malo ublaže tremu - kaže Barbara Jagodić iz Algebre, Osijek.

Većina učenika ističe da u ovom trenutku nisu potpuno spremni za ispite državne mature. Prema dosadašnjim iskustvima, najspremniji su za engleski jezik, a najmanje za matematiku.

Barbara Jagodić tvrdi da rezultati probnih ispita vrlo vjerojatno pokazuju krajnji rezultat ispita državne mature. Upravo zato učenici još stignu pojačati pripreme za ispit državne mature. Rezultati probne mature bit će gotovi za 10 do 14 dana.