Katedra pod 'idrom'

Ovo je Luka Pezelj, "friški" je doktor znanosti, prije nešto manje od mjesec dana na splitskom kineziloškom fakultetu doktorirao je na temu jedrenje, a već dvije godine profesor je na pomorskom fakultetu. Drži dva predmeta i to zanimljivih imena: jedrenje i mornarske vještine.

Osnovne su mu poslovne obaveze na fakultetu prenošenje znanja na studente. Međutim, kaže, čitavo vrijeme nešto mu je nedostajalo - more i brod, možda zato jer je i sam u slobodno vrijeme učitelj jedrenja. Stoga je odlučio dio nastave sa studentima održavati na jedrilici, točnije oformiti studentsku jedriličarsku posadu.

Posebna mu je želja, kaže, da sve studente pomorskog fakulteta osposobi da sami mogu upravljati brodom, da uživaju u moru, jer mnogi još uvijek nisu svjesni koje je to bogatstvo. I trebamo prestati misliti da živimo kraj mora, već na moru, poručuje profesor Luka.

Pred friškim doktorom od jedrenja još je mnogo znanstvenog rada i dokazivanja. No prvi zadatak mu je, kaže, maknuti predrasudu da je upravljati brodom veliki bauk i da nije to za svakoga.