6. veljače 1917. - Nacionalni dan naroda Sammi

6. veljače nacionalni je dan naroda Saami, najsjevernijeg autohtonog naroda u Europi a  proslavlja se u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Rusiji, državama gdje su Saami autohtoni narod.

Datum je odabran u spomen na prvi Kongres naroda Saami održan 1917. u Trondheimu u Norveškoj. O njihovoj povijesti i korijenima malo se zna. Saami su poznatiji kao Laponci, no oni taj izraz smatraju uvredljivim. Njihov jezik pripada ugro-finskoj skupini uralske porodice. Neki stručnjaci smatraju da su migrirali iz srednje Europe, dok ih drugi smatraju paleosibirskim narodom.

Arktičko područje koje nastanjuju proteže se na 6500 kilometara. Zime su duge i vrlo hladne, s temperaturom do -30 stupnjeva i snijegom koji se zadržava na tlu od 6 do 7 mjeseci. Nekoliko naroda koji su se nastanili na ovom negostoljubivom području stizalo je raznim migraijskim valovim tisućama godina.

Narod Saami ili Laponci prisutni su na području Švedske 4 tisuće godina, a u  sjevernoj Finskoj oko tisuću godina. Polarni ih je okoliš, kao i druge arktičke narode, primorao da usavrše lov na kopnene životinje, poput sjevernih medvjeda; uz to love morske sisavce, bave se ribarstvom te, dublje u unutrašnjosti, uzgojem sobova. Vjerski život Lapa usko je povezan s njihovim kontaktom i dubokim poznavanjem arktičke tundre. Proizašli iz drevnog lovačkog načina života u polarnom krugu, njihova religiozna vjerovanja povezana su sa šamanskim kultovima. Primjerice razrađeni su obredi koji se izvode prije i nakon lova na polarne medvjede jer se u njihovoj mitologiji ta životinja smatra duhom zaštitnikom s čarobnim moćima. Danas se sačuvalo sjećanje na stare kultove, bez obzira na njihovo prihvaćanje provoslavne vjere i na društvene promjene koje je donijela industrijalizacija.