Faroski kantaduri s ljubavlju njeguju drevnu baštinu

Oni jako vole pjevati, a najviše pjevaju izvorne dalmatinske pjesme i stare crkvene napjeve. Zovu se Faroski kantaduri i dolaze iz Starog Grada na Hvaru.

Faroski kantaduri, njegujući sakralne i pučke napjeve nastupali su u domovini, kao i na svjetskim pozornicama i festivalima. Cjelovečernji koncert Za križen izveli su 170 puta u više od 20 zemalja.

Član ansambla Ante Stančić prisjeća se 12-dnevnog boravka u New Yorku tijekom kojega su izveli 14 koncerata: Jedan od tih dana smo bili u Ujedinjenim narodima. Nismo redovito jeli i onda smo se išli upjevati pa smo svi k'o jedan uhvatili 'Da je sad pol kokošje'...

Voditelj Faroskih kantadura Jakša Vranicanj objašnjava da se u 90 % slučajeva pjeva četveroglasno: Prvi tenor pjeva najviši glas, drugi tenor pjeva tercu ispod njega. Imamo i baritone i basove. Jako je važna u klapskom pjevanju ta terca, znači da se glasovi prvog i drugog tenora bojom sljube, da na početku pjesme dobro zvuče.

Nastupali su na svjetskim pozornicama, ali s jednakim užitkom nastupaju i u svom gradu. Na ribnjaku Petra Hektorovića smo imali koncert u povodu obilježavanja 450 godina od prvog tiskanja Ribanja i ribarskog prigovaranja. Taj je prostor zaista akustičan, ima posebnu atmosferu,  priča Ante Stančić.

Faroski kantaduri pripremaju novi, peti nosač zvuka, a kompozicija Missa
Duplex
će obogatiti repertoar te jedinstvene grupe pjevača, koji njeguje sakralne, pučke i zavičajne pjesme otoka Hvara.