Vježbajte aikido

Vježbati Aikido posebna je privilegija. Njegova bogata i zanimljiva povijest zainteresirala nas je i kao obrambena vještina i kao rekreacija.

Aikido nije sport. Nema natjecanja, ne nadmećete se, baš obratno, pokazujete svoju i poštujete tuđu vještinu.

Nastaje davno i daje vam priliku da uz vještinu učite i o japanskoj kulturi, tradiciji i jeziku.Neobično lijep pokret, poput najljepših plesnih predstava, a obrambena je i napadačka vještina koju možete upotrijebiti u životu.

Zbog svoje mirnoće, koncentracije i vještine, aikido povoljno utječe na fizički i psihički razvoj čovjeka te je primjeren djeci i mladima. Uči ih smirenom razmišljanju i kako se oduprijeti nasilju.

Svi mogu vježbati aikido i nikada nije prekasno ni prerano za početak. Zato pogledajte stranice škole Aiki-En i informirajte se.