Didi s Kamešnice - bučni, šareni i raskošni!

Posljednju pokladnu subotu Sinjani već nekoliko godina rezerviraju za Smotru mačkara cetinskoga kraja. Putnicima namjernicima predstavljaju običaje i tradiciju kojom se, kažu, diče stoljećima.

Naime, godišnji pokladni ophodi mačkara na listi su zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske. Glasoviti "Didi s Kamešnice" protekli vikend predstavili su se i u središtu Sardinije.

Bučni, šareni i raskošni. "Didi s Kamešnice" - jedinstveni su u Europi, a posvuda su rado viđeni, izazivaju veliku pažnju i interes za naše običaje.

A baš to - gostima je sve privlačnije!