Koji otpad odlažemo u smeđe kante?

Nakon onih s plavim poklopcima, za odvajanje papira, stigle su i smeđe kante za biootpad. Podjela je počela jučer, a prvi su ih dobili stanovnici Podsljemena, Brezovice i Maksimira.

Smeđi su spremnici predviđeni za kuhinjski otpad, poput kora voća ili taloga kave, lišće, granje, otkos trave te male količine ostalog biootpada u što spadaju kosa, piljevina, papirnate maramice...

Ostaci termički obrađene hrane, meso, riba, kosti, koža, mliječni proizvodi i pepeo u njih se ne smiju odlagati.

Zbog sanitarno higijenskih razloga, mole se građani da prije odlaganja u smeđe spremnike svoj biootpad stave u bioorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotaju u papir.

Više o tome za koju su vrstu otpada namijenjene ove kante i što se u njih smije odlagati doznala je naša ekipa.