Opasno čitanje!

Književna kritika još nije umrla, a kad će – ne zna se! Prva je to rečenica predgovora knjige 'Opasno čitanje: pojmovnik književne kritike'.

Odnos teksta i konteksta; feministička kritika; akademska i novinska kritika; kritički pristup poeziji; subjektivnost kritičara i kritika u novim medijima – iza tih tema krije se misao koja se provlači kroz knjigu – da je kritika razgovor, dijalog sa piscem i čitateljima, djelom i svijetom.

Koje sve staze, stranputice, slijepe ulice i horizonte otvaraju pojedini aspekti kritike otkriva šestero književnih kritičarki i kritičara koje su gosti emisije Knjiga ili život Miljenka Buljević i Luka Ostojić okupili u Pojmovniku: