Kreće obnova Parka Maksimir

"Gradski prozori u prirodu" - naziv je projekta kojim se zagrebački park Maksimir razvija u jedinstveno mjesto zaštite urbane bioraznolikosti.

Nakon dugih 90 godina uredit će se Prvo i Drugo maksimirsko jezero. Uredit će se hortikultura Parka Maksimir, ukupno će se obnoviti 12 objekata. Tu su i novi tematski programi koji će kao i većina interpretacijskih sadržaja biti prilagođeni osobama sa senzornim oštećenjima.

Nakon prve faze uređenja parka broj posjetilja neprestano raste. Samo lani vrt je imao više od 428 000 posjetitelja.

Unapređuje se upravljanje prirodom te razvija turistička ponuda Zagreba. Projekt, sufinanciran sredstvima Europske unije, vrijedan je gotovo 35 milijuna kuna, a modernizacija mora biti završena do kraja 2021.

Procjenjuje se da će do 2050. godine 80 posto stanovništva na Zemlji živjeti u gradovima. Upravo će urbana bioraznolikost biti ključna za povezivanje ljudi s prirodom.