20. ožujka 1889. - Umro Janko Jurković

Hrvatski književnik Janko Jurković umro je na današnji dan 1889. godine u Zagrebu. Rođen je u Požegi 21. rujna 1827. godine.

Stvarao je na prijelazu iz romantizma u realizam i pripadao skupini hrvatskih intelektualaca koji su najprije počeli učiti teologiju zbog društvenih prilika u doba feudalizma, no poslije 1848. godine prelazi na studij prava u Zagrebu i radi kao novinar u Narodnim novinama.

Godine 1852. postao je suplent u Zagrebačkoj gimnaziji, no već sljedeće odlazi u Beč, a nakon toga službuje u Osijeku i Zagrebu. U hrvatskoj književnoj povijesti Jurković je uživao glas jednoga od prvih hrvatskih komediografa i najboljih stilista.

Bio je jedan od najškolovanijih hrvatskih književnika svoga vremena, pa vrlo rano dolazi u sukob s duhom ondašnje hrvatske književnosti i njezinim pravcima.

Prva uspješnica Jurkovićeve proze su Ulomci iz lomna i krševita života starovjerskog pučkog učitelja koja će kasnije izaći pod naslovom Pavao Čuturić. U toj se pripovijesti katkad javlja usiljeni humor.

Jurković je u istom duhu nastavio i dalje, pišući brojne novele u kojima je blago iznosio sve nakaznosti tadašnjega hrvatskog društva. Osim niza komedija napisao je i dramu Posljednja noć i tragediju Smiljana.
Osobito je s uspjehom znao opisati neke tipične osobine hrvatskoga malograđanstva iz vremena kad se ono tek počelo društveno izdizati.

On je jedan od malobrojnih hrvatskih pisaca iz sredine 19. stoljeća koji je shvatio kamo dovodi diletantsko pjevuckanje i tursko-hajdučka romantika hrvatskih novelista, sva tobože originalna hrvatska književnost koja je u većem dijelu zapravo nastajala kao odraz trećerazredne njemačke literature.