Održan prvi Dan sveučilišne knjige

U predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jučer održan je 1. Dan sveučilišne knjige.

Tim danom želi se istaknuti vrijednost djela objavljenih u nizu 'Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis', poput sveučilišnih udžbenika, priručnika i monografija koji su obogatili studiranje brojnih naraštaja studenata.

- Možda je ovo prvi Dan sveučilišne knjige na način kako ga obilježavamo, ali ja bih rekla da je Dan sveučilišne knjige počeo ravno prije 350 godina kada je osnovano sveučilište, ili još bolje rečeno, prije više od 400 godina kada je utemeljena Nacionalna i sveučilišna knjižnica, poručila je glavna ravnateljica NSK-a Tatijana Petrić.