Pola stoljeća Folklornog Ansambla Trogir/Kvadrilje

Davne 1969.te osnovan je Folklorni Ansambl Trogir, danas poznat kao Kulturno-umjetničko društvo Kvadrilja.

Velika obljetnica, pola stoljeća neprekidnog djelovanja, obilježava se na središnjem trogirskom trgu.

Više u prilogu našeg Dominika Strize.