27. travnja 1791. - Rođen Samuel Finley Breese Morse

Manje je poznato da je glasoviti američki fizičar Samuel Finley Breese Morse, koji se rodio 27. travnja 1791. u Charlestownu, u državi Massachusetts, bio i  daroviti slikar.

Diplomirao je na poznatom sveučilištu Yale, gdje je ostvario i svoje prve radove s područja fizike i elektriciteta. Međutim, najveća je Morseova ljubav slikarstvo kojem će se nakon školovanja potpuno posvetiti. Morse odlazi u Englesku, studira slikarstvo i europsku umjetnost i uskoro postiže zapažene rezultate.

Nakon povratka u domovinu slika brojne portrete i krajolike s kojima postiže uspjeh te osniva Nacionalnu crtačku akademiju u Washingtonu i vodi je gotovo 20 godina - od 1826. do 1845.

Tek kada je zadovoljio svoje umjetničke porive, Morse se u zrelijoj dobi počinje baviti fizikalnim istraživanjima. On 1837. konstruira prvi telegraf s vrlo ograničenim tehničkim mogućnostima. Dvanaest godina posvetit će zajedno sa svojim kolegama, Leonardom Galeom, Josephom Henryjem i Alfredom Vailom, usavršavanju toga aparata.

Godine 1844. prvi je put javno prikazao Američkom kongresu rad telegrafa između Washingtona i Baltimora. Da bi električni impuls koji prenosi vodič imao smisla, Morse razrađuje i glasoviti sustav takozvanih Morseovih signala u kojem svako slovo označava određeni broj crtica i točaka.

Godine 1848. taj se telegraf primjenjuje već i u Americi i u Europi, a Morse u međuvremenu eksperimentira s polaganjem podmorskih telegrafskih kabela. U kasnijim desetljećima Morseov telegraf mnogo se dorađivao i usavršavao, a u praksi je pojednostavljena i  telegrafska abeceda. Međutim, u osnovi telegraf i danas radi na načelima Morseova aparata.

Samuel Morse i u dubokoj starosti bavio se fizikalnim pokusima, a u predasima bi se opet prihvaćao kista.