Otvorena vrata Šumarskog fakulteta

Na jedan dan vrata je otvorio Šumarski fakultet u Zagrebu - međunarodno prepoznata institucija u školovanju kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja. Cilj je privući buduće studente, koji nakon što završe ovaj fakultet, posao ne čekaju dugo.

Što rade biljni forenzičari, kako se iz biljaka vadi DNK i koje priče nam pričaju godovi drveta. Odgovore na ova zanimljiva pitanja znaju studenti šumari. Fakultet je danas otvorio vrata, prije svega, kažu, učenicima srednjih škola kojima žele preporučiti ovaj studij.

- Prošle godine smo isto posjetili Šumarski fakultet, imali smo obilazak fakulteta i programa, i tada me još zainteresirao program i način rada, pa bih htjela ići na ovaj fakultet, rekla je Valentina Brkljačić, učenica Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac.

Zašto studirati šumarstvo?

- Jedna od dobrih stvari zbog kojeg sam ja recimo upisala ovaj fakultet- idemo na terenske nastave gdje možemo neke stvari vidjeti iz prve ruke, imamo drugačiji odnos s profesorima nego na ostalim fakultetima i mislim da pruža puno mogućnosti nakon završetka, naglasila je Mija Lovreković, studentica Šumarskog fakulteta.

Šumarstvo nije samo sječa šuma već i obnavljanje šuma i okoliša, naglašavaju studenti.

- Učimo o simbiozi životinjskog i biljnog svijeta u prirodi, čitavog okoliša i staništa - međusobne veze njih. Učimo koliko su važna šumska drveća, životinje u eko sustavu, da se to ne bi izgubilo, govori Ivan Brajković, student Šumarskog fakulteta, Zagreb.

Na šumarskom fakultetu trenutačno studira oko 700 studenata. Taj je broj nekada bio veći.

- Cilj ovoga dana je da prezentiramo naše studije, zavode i laboratorije, kako bi se naši budući studenti i svi koje interesiraju teme šumarstva i drvne tehnologije mogli upoznati s našim radom, istaknuo je Vjekoslav Živković, prodekan za međunarodnu suradnju.

Studenti poručuju - dođite studirati s nama, ovo je vaš prirodni odabir!