Viški arhipelag - geološki najatraktivnije područje Jadrana

UNESCO-ov popis geoloških parkova povećan je za osam novih mjesta u Južnoj Americi, Aziji i Europi, odlučilo je izvršno vijeće UNESCO-a, a među tri europska je i Viški arhipelag. Viški arhipelag 17. je travnja proglašen Geoparkom, tako se pridružio Papuku koji je do tog datuma bio jedini takve vrste u Hrvatskoj.

Geološki to je najatraktivnije područje Jadrana sastavljeno od najstarijih i najmlađih formacija stijena. Dijelovi Viškog arhipelaga izgrađeni su od vulkanskih stijena. Takve stijene jedinstvene su na Jadranu i lako se razlikuju od ostalih jadranskih otoka koji su pretežno građeni od sedimentnih stijena.

Područje Viškog arhipelaga geološki je značajno jer je to zona Jadranskog mora unutar koje se nalaze najstarije stijene na Jadranu stare 220 miljuna godina. Također to je jedino područje na Jadranu na kojem nalazimo tragove vulkana i dijapira, mase užarene dubinske pra-soli, koja je provalila prema površini uzdižući sedimentne ploče formirane petrifikacijom pijeska i ljuštura organizama. Vrhove tog magmatskog prodora danas čine otoci Jabuka, Brusnik, Biševo te Palagruža, geološki najstariji otok Jadrana koji, kao i otok Brusnik, stalno raste pod utjecaje tektonske aktivnosti. Na Palagruži je otkriven i mineral Pelagozit, koji je ime dobio upravo prema ovom otoku.

U obuhvatu navedenog područja nalazi se i sedam područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode. Otočići Brusnik i Jabuka zaštićeni su u kategoriji spomenika prirode (geološkog), Modra špilja, Medvidina špilja i špilja na otoku Ravniku (Zelena špilja) u kategoriji spomenika prirode (geomorfološkog), dok su uvala Stiniva i otok Ravnik zaštićeni u kategoriji značajnog krajobraza.

Inicijativu za osnivanje "Geoparka Viški arhipelag" pokrenuo je Hrvatski geološki institut s lokalnom zajednicom, a prijavu je pripremila radna skupina na čelu s dipl.ing.geol. Jakšom Božanićem i stručnjacima prof.dr.sc. Joškom Božanićem, dr. sc. Tvrtkom Korbarom, dr. sc. Josipom Belamarićem i dipl.ing.biol.  Dalkom Zanki. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Nacionalno povjerenstvo za svjetske geoparkove UNESCO-a Ministarstva također su prepoznali vrijednosti područja i dali pomoć i podršku inicijativi.

O tome što ih je potaklo da Viški arhipelag predlože za drugi hrvatski Geopark u emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorili su Jakša Božanić i Tvrtko Korbar: