Korizmeni koncerti Ansambla Lado

Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado i ove je godine održao korizmene koncerte "Gospin plač". Tradicija je to koja se gaji od 1993. i pokazuje sve bogatstvo hrvatskog pučkog crkvenog pjevanja.

Moćni glasovi Ladovih pjevača ispunili su prostor crkve sv. Blaža u Zagrebu. Koncert "Gospin plač" dio je njihova repertoara i održali su ga u Mariji Bistrici, Rijeci, Slavonskom Brodu i Garčinu. Najpoznatija korizmena popijevka, Gospin plač, pjevala se u Dalmaciji, Kvarneru, Slavoniji, a prvi joj trag nalazimo u 11. stoljeću.

Pučko crkveno pjevanje u Hrvatskoj rezultat je činjenice da su Hrvati jedini katolički narod koji je imao dopuštenje služiti se slavenskim jezikom u literaturi.

- I ta činjenica, uz paraliturgijsko pjevanje na narodnom jeziku, omogućila je župama koje su imale dozvolu da koriste slavenski jezik da dođu do ogromnog bogatstva što se tiče tog pučkog duhovnog materijala, rekao je Bojan Pogrmilović, glazbeni voditelj-dirigent Ansambla narodnih plesova i pjesama Lado.

Danas imamo oko 4000 božićnih pjesama, a korizmeni je materijal još brojniji i po tome smo jedan od najbogatijih naroda na svijetu. Jedno od najvažnijih obilježja glagoljaškog pjevanja iznimno je bogata i bujna melodijska razvijenost liturgijskog recitativa i izazov je za pjevače baš zbog te raznolikosti običaja i malih, ali važnih razlika u interpretaciji.

- Oni jednostavno u svakome trenutku moraju znati koji će dio svoje vokalne muskulature upotrijebiti na ispravan način i bez štete po vlastiti glas, kako bi mogli prezentirati optimalan stil, ton i karakter koji zahtijeva pojedino područje, govori Pogrmilović.

No ono što ovaj koncert možda razlikuje od mnogih uspješnih Ladovih koncerata, emotivnost je koju izaziva kod slušatelja, ali i izvođača.