Povratak Frankopana

Rijeka je danas u znaku vitezova, viteških igara, starih obrta i zanata. U povodu Dana Trsata održava se uprizorenje povijesne bitke "Povratak Frankopana".

Sve prati Zdravko Kleva.