Zašto tržište plastične kirurgije nije regulirano zakonom?

Odnos pacijenta i liječnika nije uvijek jednostavan. Kako pacijentu objasniti da usluga koju traži nije dobra za njegovo zdravlje?

Zašto zakonom nije regulirao tržište plastične kirurgije pa se sve češće događa da zahvate rade nestručne osobe u nehigijenskim uvjetima.

O svemu tome govorio je Zoran Veir, specijalist opće i plastične kirurgije KBC-a Zagreb.