Minuta za vas: Vježbe za trbušne mišiće

U minuti za vas učimo vas vježbe za trbušne mišiće.

Vježbe objašnjava i pokazuje Tanja Ostović Šlehta, kineziologinja.