Osječko-baranjski Crveni križ obilježio 20 godina rada

Uoči Međunarodnoga dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 8. svibnja, osječko-baranjski Crveni križ obilježio je i svojih 20 godina rada smotrom na jezeru Đola u Dardi prikazom opreme i osposobljenosti za izvanredne situacije.

- Prikazane su materijalno-tehnička sredstva, sposobnosti i kadrovi osposobljeni za izvanredne situacije u kojima su se do sada već puno puta i dokazali poput poplava u Hrvatskoj i izvan zemlje, u migrantskoj krizi, čišćenju nanosa snijega, rekao je predsjednik županijskog Cvenog križa Marko Đukić.

Na obilježavanju 20. obljetnice županijskog Crvenog križa bilo je oko 100 članova interventnih timova.

Osječko-baranjski Crveni križ okuplja sedam lokalnih društava i ima oko 35 tisuća članova a kao koordinacijsko tijelo radi na stručnom osposobljavanju interventnih timova i stručnih službi, edukaciji kadrova za gradska društva, organizaciji Ljetne škole.