7. lipnja 879. - Papa Ivan VIII. priznao kneza Branimira

U prepunoj crkvi, u punom ornatu, podignuvši ruke prema nebu, papa Ivan VIII. 7. lipnja 879. blagoslovio je pobožnoga hrvatskog kneza Branimira i njegov vjerni narod te mu tim činom priznao i predao svu vlast u Hrvatskoj.

Bilo je to zapravo prvo međunarodno priznanje hrvatske države u povijesti.
U prvoj polovini 9. stoljeća Dalmatinska je Hrvatska jačala i pomalo se pretvarala u središte hrvatske srednjovjekovne države, ali još je bila pod vrhovnom franačkom vlašću. Ta vlast počela je slabjeti za kneza Trpimira, a Branimir je postao prvim nezavisnim hrvatskim vladarom. Oslanjao se na rimskoga papu koji ga je priznao knezom. Pristupanje zapadnoj crkvi bio je pritisak na servilni dalmatinski kler koji se oslanjao na autoritet Bizanta.

Branimirova vladavina najviši je stupanj neovisnosti od franačke i bizantske prevlasti, ali i predstavlja težnju za cjelovitošću hrvatskog područja pridruženjem primorskih gradova. Bila je usmjerena i protiv mletačkih pokušaja da se učvrste na istočnoj obali Jadrana. Kratko vrijeme nakon dolaska kneza Branimira na vlast sklopljen je s druge strane Jadrana savez protiv Hrvata koji su ugrožavali mletačku plovidbu. Ali savez je doživio uzastopne poraze u sukobu s Neretljanima, pa je Venecija prisiljena Branimiru plaćati danak za slobodnu plovidbu Jadranskim morem.

Branimir je iskoristio slabost Bizanta koji je bio zauzet ratovanjem na istoku i usmjerio se prema Rimu, te na samome početku vladavine ishodio naklonost moćnog zaštitnika. To mu je omogućilo da suvereno zavlada primorskom Hrvatskom. O knezu Branimiru inače se malo zna. Vladao je od 879. do 892., a iskopano je samo nekoliko kamenih spomenika s uklesanim njegovim imenom. Ipak, Branimir je bio prvi, a dugo i jedini hrvatski vladar za kojeg se znalo kako mu se zvala žena. A zvala se Maruša.