16. lipnja 1949. - Umro Edo Schon

U Zagrebu se 10. ožujka 1877. godine rodio Edo Schon, arhitekt i prvi profesor na arhitektonskom odjelu Visoke tehničke škole, odnosno  današnjeg Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Jedna je od temeljnih osoba u stvaranju osnova moderne hrvatske arhitekture.

Nakon što je završio srednju školu u Zagrebu, odlazi u Beč gdje na Visokoj tehničkoj školi stječe diplomu 1900. godine, a zatim radi kod glasovitog arhitekta Maksa Fabianija. No, ubrzo se vraća u Zagreb i stupa u službu Gradskoga poglavarstva, gdje nije imao pravo na privatni rad. Ali 1908. godine imenovan je profesorom Graditeljske škole u Zagrebu i postaje ovlašteni arhitekt-projektant te počinje njegov plodan stvaralački rad.

Njegovi rani  radovi odlikuju se skladnim oblikovanjem u duhu vremena što znači eklektično s elementima secesije i neoklasicizma. Među njima se ističu Palača Croatia - danas Informator na uglu Masarykove i Preradovićeve ulice, ugao Gundulićeve i Varšavske ulice, ugao ulice Kneza Mislava i Kneza Borne te stambeni blok na Trgu hrvatskih velikana u Zagrebu poznatiji kao Studentski dom.

Premda se ne može svojim ukupnim opusom priključiti zagrebačkoj školi Moderne, Schonova kuća u Gundulićevoj ulici izgrađena 1932. posebice interpretacija posljednjeg kata namijenjena vlastitom stanu, jedan je od reprezentanata tog razdoblja zagrebačke i hrvatske arhitekture.

Velik dio svojih iznimnih pedagoških i organizacijskih sposobnosti posvetio je oblikovanju arhitektonskog studija, od odabira nastavnog osoblja do stvaranja prostora. Sa svojim vjernim suradnikom i iznimno darovitim arhitektom Kovačevićem projektirao je nove zgrade Tehničkog fakulteta od kojih su dvije izvedene u zagrebačkoj Kačićevoj ulici.

Edo Schon umro je 16. lipnja 1949. godine.