17. lipnja 1818. - Rođen Charles Francois Gounod

Tema o veronskim ljubavnicima Romeu i Juliji, koju je obradio slavni engleski dramatičar William Shakespeare, privukla je i mnoge skladatelje. Među njima je bio i Francuz Charles Francois Gounod, a u novije vrijeme privlačno baletno ostvarenje na istu temu dao je Sergej Prokfjev.

Gounod je jedan od najistaknutijih francuskih skladatelja druge polovice devetnaestoga stoljeća. Rođen je 17. lipnja 1818. u Parizu, a umro je 18. listopada 1893. u Saint-Cloudu. Bio je sin slikara.

Glazbeni je studij završio na pariškom Konzervatoriju, a Prix de Rome francuske Akademije, nagrada kojom je odlikovan za odličan uspjeh u studiju godine 1839., omogućila mu je dulji boravak i usavršavanje u Italiji. Zatim neko vrijeme djeluje kao zborovođa u Londonu a nakon povratka u Pariz bavi se isprva pretežno crkvenom glazbom i tek 1851. piše svoju prvu operu - Sapho, a zatim još jedanaest opera.

Svoj najveći uspjeh i svjetsku slavu Gounod je postigao operom Faust, prema literarnom predlošku njemačkog pjesnika Johanna Wofganga Goethea. Teme o Faustu prihvatili su se prije i nakon Gounoda mnogi skladatelji, ali je od svih Gounodova opera postigla najveću popularnost i do danas se održala na svjetskim pozornicama.

Važnija ostvarenja dao je i na području duhovne glazbe. Širem krugu publike poznata je Gounodova Ave Maria. Najveća je važnost Gounodova stvaralaštva u tome što se oslobodio talijanskih i njemačkih utjecaja i što je uspio stvoriti novu melodiku s tipično francuskim značajkama.