Prepoznajete li ove izraze?

Ivan Brnčić napisao je „Purgerski rječnik" kako stari zagrebački izrazi ne bi bili zaboravljeni.  Na ideju je došao čitajući knjige u kojima su se pojavljivale riječi koje se više ne koriste. Počeo je pisati blog, a kasnije otvorio stranicu i na društvenoj mreži Facebook.

Oduševljenje starijih naraštaja nije ga iznenadilo. No zanimanje mlađih za purgerske izraze potaknulo ga je da riječi koje je skupio sjedini u rječnik.

U njemu je oko 700 riječi, uglavnom germanizama, zbog utjecaja njemačkoj jezika. Riječi su se iskrivljavale i takve postale dio zagrebačkog govora.