28. lipnja 1586. - Umro Primož Trubar

Autor prvih knjiga na slovenskom jeziku, prvi prevoditelj Novog zavjeta na slovenski, protestantski reformator kojemu se pripisuje predvodništvo u stvaranju slovenskog književnog jezika - Primož Trubar umro je na današnji dan 1586. u 78.godini života.

Trubar je od malena bio pobožno dijete, vjerojatno zahvaljujući ocu, mlinaru koji je i sam prakticirao katoličku duhovnost. On ga je uputio na školovanje kod benediktinaca u Salzburg gdje ga se moglo zateći u zborskom crkvenom pjevanju ili onome na ulici da zaradi džeparac.

Svoj studij nastavit će u Trstu produbljujući znanja iz katoličke teologije, ali i uživajući u novim društvenim i umjetničkim kretanjima koja su sa sobom nosili humanizam i renesansa. Za njegovo duhovno zvanje međutim, jedan će događaj biti prijeloman. U Beču, u kojemu je također neko vrijeme studirao, svjedočio je okrutnosti prema anabaptistima, spaljivanju na lomači i potapanju žene zbog nekatoličke vjere.

Ovo će biti poticaj Trubaru da se preobrati na protestantizam pa ga se već šest godina nakon zaređenja, za služenja katoličke mise u Ljubljani, nalazi u želji da moralno i institucionalno obnovi crkvu te ga se zatiče s protestantskim laicima u gradu. Kad poslije Šmalkaldenskog rata katolička pozicija ponovno naglo ojača, Trubar biva prisiljen napustiti Sloveniju, pa će ostatak života provesti u inozemstvu, uglavnom u Njemačkoj. Tek će tada službeno napustiti katoličku crkvu i pristupiti luteranizmu. Međutim ni u Njemačkoj neće prestati stvarati na slovenskom jeziku. Napisao je Catechismus, prvu knjigu na slovenskom jeziku u koju je uvrstio i tekst hrvatskog reformatora Matije Vlačića Ilirika o pravoj vjeri, te Abecedarium. Tim će radovima udariti pečat stvaranju djela na slovenskom književnom jeziku.