Ovako se živjelo prije stotinu godina

O tome kako su ljudi nekada živjeli svjedoče seoska dvorišta i drvene kuće. Sve ih je manje u našim selima pa ljudi postaju svjesni da ih treba sačuvati. Obišli smo etnokuću u Velikom Trojstvu u kojoj je izvana i iznutra sve je kao prije sto i više godina.

Kuća je građena od drvenih tesanih greda i pletera, opletenih grana lijeske i vrbe, a sve je zabacano blatom ilovače pomiješanom s pljevom i izmetom životinja. Sve je dobro okrečeno vapnom, a prekrivena je raženom slamom. Okućnica je također baš kakva je nekada bila.

Početkom devetnaestog stoljeća zajedno je živjela cijela seoska zadruga pa su kuće bile puno veće. No i u ovakvoj je moglo živjeti dvadesetak ljudi. Ljudi su živjeli punim životom, tvrdi etnografkinja bilogorske tradicije. Pjevali su, pripovijedali, družili se, bili zajedno. Danas o tome svjedoče kao da su nostalgični za vremenom kada nije bilo suvremenih oblika zabave.