Fit katolik

Kada se pojavio Fit katolik, javilo se pitanje postoji li posebno vježbanje samo za katolike?

Jer, složit ćete se, trebao bi onda postojati i poseban način vježbanja za druge vjernike, agnostike i ateiste.

A mladi kineziolog Josip Vučko razmišljao je na drugačiji način.  Kao kineziolog i katolik, svjestan činjenice da se katolicima izjašnjava čak 86% Hrvata, duhovnu izreku koju u ranom kršćanstvu nalazimo kod apostola Pavla - "Tijelo je hram duha svetoga koji je u vama" shvatio je kao poziv svim vjernicima da se uključe u programe tjelovježbe.

Dobrodošli su naravno svi jer vas nitko ne ispituje i provjerava vašu vjeru. I sada kad smo to razriješili, vratimo se treningu.

Riječ je o funkcionalnom treningu. No i taj pojam izaziva diskusije. Postoji li nefunkcionalan trening. Naravno da ne postoji, objašnjava nam Josip Vučko.

Svaki trening koji vas uspješno dovede do željenog cilja, a to je dobra forma i zdraviji način života, jest funkcionalan. Ovaj trening namijenjen je svima u svakoj životnoj dobi i svim stupnjevima treniranosti.

Prilagodljiv je i veoma efikasan. Sve informacije potražite na FB stranici katolik.fit.