'Trošenje nade': 60 godina poezije Ernesta Fišera

Pjesnik, književni i likovni kritičar, publicist, autor desetak pjesničkih zbirki te niza knjiga eseja i kritika - sve je to Ernest Fišer. 60 godina kontinuiranog pjesničkog rada zaokružuje knjigom 'Trošenje nade' predstavljenoj u Matici hrvatskoj.

Poeziju je počeo pisati još kao tinejdžer; prvu pjesmu objavio je već sa šesnaest godina u časopisu Polet 1959. godine. Danas, 60 godina poslije, pred nama je reprezentativan izbor iz poezije Ernesta Fišera koji nudi čitanje u kojem su njegov i kajkavski i čakavski opus jednako vrijednosno zastupljeni.

Iako rođeni kajkavac, dugo se nije usudio pisati kajkavskim narječjem jer je, kako sam kaže, smatrao da se nakon Krležinih 'Balada Petrice Kerempuha' više nema što reći, no kada je počeo razmišljati kajkavski ispisao je možda i neke od najvažnijih stranica kajkavske poezije u hrvatskoj književnosti.

'Trošenje nade' knjiga je koja je Ernestu Fišeru trebala da njome zaokruži 60 godina intenzivnog poetskog stvaranja, ali i knjiga koja je itekako bila potrebna hrvatskoj književnosti koja nema mnogo pjesnika koji jednako kvalitetno pišu na dva narječja i bez uvijanja progovaraju o društvenoj svakodnevici.