Mola - mali brod, ali brod velike važnosti

Prije 25 godina obnovljena je komiška gajeta falkuša. Tim povodom na splitskom Filozofskom fakultetu izložena je Mola, manja verzija one koja nas je predstavljala na mnogim festivalima mora diljem svijeta i koja je pokrenula trend obnove drvene brodogradnje na Jadranu.

Glumac Željko Vukmirica prati falkušinu brazdu od samog njezinog nastanka, ovoga puta predstavom Ala falka. Mali je to brod, ali brod velike važnosti. Uz falkušu izložene su i fotografije Ive Pervana.

Svega ovoga ne bi bilo da lingvist Joško Božanić i inženjer brodogradnje Velimir Salamon nisu krenuli u avanturu obnavljanja ovoga slavnog broda. Sada se ljeti u komiškoj luci mogu vidjeti već tri. 

Izložba Falkuša - nasljeđe za budućnost bit će postavljena do rujna, a već je dobila tri poziva za gostovanje u Španjolskoj i Francuskoj.