Velikodušna gospođa Bepina

Prije osam godina Zaklada Bepina Sabalić Kunin počela je stipendirati studente iz Hrvatske na prestižnom sveučilištu Georgetown u Washingtonu.

Ostavština je to danas 94-godišnje Bepine, krojačice s Paga koju je životni put prije više od pola stoljeća doveo u Ameriku, gdje su se ona i suprug u međuvremenu obogatili.

U Washingtonu vrijeme za rastanak. Na kraju akademske godine 23- godišnja Lucija zahvalila se gospođi Bepini čija ju je velikodušnost dovela u SAD. U Hrvatsku se vraća s diplomom sveučilišta na kojem su se školovali američki predsjednici.

- Ova je godina je doista bila jedna velika prekretnica u mom životu ne samo u kontekstu dobivanja novog znanja i novih vještina već otvaranja cijelog novog spektra vidika, rekla je Lucia Ukalović, diplomski studij primijenjene ekonomije na Sveučilištu Georgetown.

Bepina u Ameriku dolazi 1961. nezadovoljna životom u Jugoslaviji. Udaje se za vlasnika krojačkog salona u Washingtonu. Ruke koje su vezle pašku čipku izrađuju najbolje smokinge u gradu. Često ih iznajmljuju studenti i profesori s uglednog Georgetowna, a paška se krojačica fascinira njihovom otmjenošću. Sa suprugom novac ulaže u nekretnine, a kada on umire, ona odlučuje imetak uložiti u školovanje hrvatskih studenta.

- Mene nije briga za mene, ja sam stara. Ja hoću sve što imam uložiti za školovanje moga hrvatskog naroda. Jer mom hrvatskom narodu treba školovanja, naglašava Bepina Sabalić Kunin.

Alma kaže kako je u Americi naučila na drugi način razmišljati o pravu.

- Definitivno bih savjetovala studentima u Hrvatskoj da se ne boje, da gledaju svaki izazov kao priliku da napreduju i da ne bježe od izazova, dapače- da im se raduju, govori Alma Yasin, diplomski studij prava Sveučilište Georgetown.

Sveučilište Georgetown uvrstilo je Bepinu Sabalić Kunin među svoje istaknute filantrope.

- Njezina je ljubav za Hrvatsku duboka. Zahvalna je na prilikama koje su joj se pružile u Sjedinjenim Državama, ali srce joj je i dalje u Hrvatskoj, istaknuo je Stephen Link, savjetnik za filantropiju na Sveučilištu Georgetown.

Bepina je Luciji na rastanku savjetovala da nastavi učiti. A Lucija je i prije tog savjeta donijela odluku o nastavku obrazovanja, jer nakon američkog iskustva zna precizno kojem se području ekonomske znanosti želi posvetiti.