Pravobraniteljica za djecu poziva na pružanje podrške djeci zatvorenika

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pozvala je u povodu europske kampanje "Not My Crime - Still My Sentence" na pružanje podrške djeci zatvorenika, priopćeno je iz njezina ureda.

Ured pravobraniteljice za djecu pridružio se europskoj kampanji za zaštitu prava djece čiji su roditelji zatvorenici. Pod nazivom "Not My Crime - Still My Sentence" (Zločin nije moj, ali kazna ipak jest), cilj je kampanje poboljšanje života djece čiji su roditelji u zatvoru i jačanje javne svjesnosti o njihovim potrebama i pravima.

Oko 12.500 djece odvojeno od roditelja koji su u zatvor

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu ističu kako se od 2006. godine kontinuirano bave problematikom zaštite prava te osjetljive skupine djece.

- Od tih prvih preporuka do danas u Hrvatskoj se osjetno unaprijedila zaštita prava i interesa djece zatvorenika, na što upućuju i izvješća o posjetima djece i drugim aktivnostima na unapređivanju roditeljstva i održavanju obiteljskih veza zatvorenika, kao i otvaranje zatvorskoga sustava inicijativama civilnoga sektora u tom području - navodi se u priopćenju.

Približno trećina zatvorenika u Hrvatskoj su roditelji maloljetne djece. Prema podacima iz zatvorskog sustava, na dan 31. prosinca 2019., od ukupno 2211 osoba koje su bile u zatvoru i odgojnom zavodu, njih 743 bili su roditelji ukupno 1325 maloljetne djece. Tijekom cijele godine sveukupno je oko 12.500 djece bilo odvojeno od roditelja koji izdržavaju kaznu zatvora.

U zemljama Europske unije riječ je o približno 800.000 djece, a procjenjuje se da u zemljama Vijeća Europe taj broj nadmašuje dva milijuna djece.

Pristup svakom djetetu treba biti individualiziran

U povodu lipanjske kampanje Pirnat Dragičević ponovno je pozvala na široku i dosljednu primjenu Preporuka Vijeća Europe o djeci roditelja zatvorenika u kojima se ističe kako djeca zatvorenika imaju ista prava kao i sva druga djeca, uključujući i pravo na redoviti kontakt sa svojim roditeljima, osim u slučaju kad je to suprotno najboljem interesu djeteta.

Iz Ureda pravobraniteljice ističu da pristup svakom djetetu treba biti individualiziran te da mu, kako bi uspješno nadvladavalo situaciju, treba pomoć izvan obitelji, od učitelja, zdravstvenih službi i službi socijalne skrbi, pravobranitelja do organizacija civilnog društva čiji je doprinos proteklih godina sve relevantniji.

- Odgovornost je sustava, institucija i stručnjaka pomoći djetetu da razumije situaciju u kojoj se našla njegova obitelj i podržati njegovo pravo na roditelje i roditeljsku ljubav - poručuju.