Odakle potreba za šaranjem po zidovima

Na studiju psihologije zadarskoga Sveučilišta sluša se kolegij Osnove ekološke psihologije. Kad se ti studenti spoje s ekološkom udrugom, rezultati ne mogu biti nezanimljivi.

Udruga Eko Zadar nerijetko kroz razne oblike djelovanja otvara zanimljive teme. Zajednički interes sa studentima pronašli su u onečišćenju drugačijem od onog koje nam prvo pada na pamet - u zagađenom prostoru komunikacije. A sve na primjeru šaranja po zidovima.

Istražuje se odakle potreba za takvim načinom izražavanja.

Opsežnom pretragom što fizičkih, što virtualnih zidova, studentice su prikupile zanimljiv materijal.

Dobar je ovo primjer suradnje organizacija civilnog društva i zadarskoga Sveučilišta.