Nova arheološka otkrića u karlovačkoj 'Zvijezdi'

Zvijezda, naziv je za najstariji i središnji dio grada Karlovca, tzv. Karlovačku tvrđavu izgrađenu u 16. stoljeću. Riječ je o fortifikacijskom sustavu karakterističnog šesterokrakog oblika.

Tijekom vremena tvrđava je dograđivana i razgrađivana, pa tako danas tek pomnijim gledanjem naslućujemo njezin nekadašnji oblik. Arheolozima i povjesničarima ona je vječna inspiracija za istraživanje. Tako su prije pola godine prilikom velikih infrastrukturnih radova otkriveni neki nepoznati momenti iz njezine povijesti.

- Zna se oduvijek da postoji karlovačka Zvijezda i njezini povijesni slojevi. Ona nije jedan povijesni sloj. Kad se počela graditi početkom 16. stoljeća, ona je imala brojne preinake. Zemlja krije neke slojeve koji nisu na planovima. Sada, zahvaljujući ogromnoj investiciji Karlovac 2 kompletne infrastrukture grada, imamo priliku istraživati dva ulaza u grad, priča nam Krešimir Raguž iz Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

- Pokazali smo posljednju fazu istraživanja. Tu nam je zadatak bio dokumentirati što više nalaza vezanih za Riječna vrata. To su inače najmlađa vrata koja su otvorena u Zvijezdi u 19. stoljeću, i naišli smo na kameni završetak ili početak mosta, otkriva nam voditeljica Arheološkog odjela Gradskog muzeja Karlovac Matea Galetić.

Ispod Riječnog mosta nije tekla rijeka, već je on premošćivao šanac ispunjen vodom koji je branio grad. No, uz njega pronađeni su i drugi zanimljivi objekti.

- Naišli smo na nešto interesantno. Primijetili smo da se radi o nekakvim podzemnim prostorijama i kolega Čulig je zaključio da je to nešto što se zove kaponir, nastavlja Matea Galetić.

Kaponir je, naime, opekom zidani i nadsvođeni prostor uz most u kojem su bili smješteni vojnici, a nalazio se pred ravnim potezima bedema između dva bastiona.

Te vrijedne nalaze uz koje su pronađeni i novovjekovna keramika, stakleni predmeti i novac, bit će temeljito dokumentirani, zaštićeni geotekstilom te zatrpani. Kada stručnjaci završe istraživanje, elementi će se objediniti te odlučiti na koji način će biti prezentirati u prostoru.

Jedinstvenost Karlovca čini upravo Zvijezda, jedna od tri zvjezdolike renesansne tvrđave u Europi. Prezentacija njezinih slojeva bit će zasigurno prvorazredna kulturno - turistička atrakcija.