"Galopom do uključenosti"

Konjički klub "Appaloosa" u Petruševcu pokraj Zagreba organizira besplatnu školu jahanja za djecu u riziku od socijalne isključenosti. Projekt sufinancira Europska unija, iz Europskog socijalnog fonda. Kako izgleda trening i druženje s djecom i konjima provjerila je naša ekipa.

"Appaloosa" u koordinaciji s Gradom već osmu godinu provodi socijalne projekte za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti. "Galopom do uključenosti" najnoviji je takav dvogodišnji projekt koji sufinancira EU i Europski socijalni fond.

Trenirajući jahanje i svakodnevnom brigom za konja, djeca stječu radne navike, uče skrbiti se za drugoga, te se lakše socijaliziraju s okolinom.

Ovaj konjički klub njeguje isključivo western jahanje na western pasminama konja koji su se pokazali mirnima i voljnima za suradnju kada se koriste u terapijske svrhe.

O programu "Galopom do uključenosti" kao i terminima za besplatno terapijsko jahanje, više možete doznati na interenetskim stranicama konjičkog kluba "Appalossa".