23. srpnja 1906. - Rođen Vladimir Prelog

Na današnji dan 1906. godine rođen je Vladimir Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju.

U rodnom Sarajevu je pohađao pučku školu, no završio ju je u Zagrebu. U trećem razredu gimnazije preselio se u Osijek. Tamo nastavlja srednjoškolsko obrazovanje i, zahvaljujući profesoru Ivanu Kuriji, počinje se zanimati za kemiju. Pod njegovim je mentorstvom već u 15. godini objavio svoj prvi znanstveni rad iz kemije, koji je objavljen u Chemicer Zeitungu. Nakon što je 1924. maturirao u Zagrebu, odlazi na studij kemije u Prag. Diplomirao je 1928., a doktorirao 1929. pod vodstvom Emila Votočeka. Istovremeno surađuje s kemičarem Rudolfom Lukešem.

Nakon doktorata je radio u laboratoriju kemijske veletrgovine G. J. Dřize. Godine 1934. vratio se u Zagreb, gdje predaje organsku kemiju na Tehničkom fakultetu, a 1941. odlazi u Švicarsku zbog tadašnje političke situacije.

Područje njegovih istraživanja su uglavnom heterociklički spojevi, alkaloidi, antibiotici. Središno zanimanje bila mu je stereokemija molekula, zaokuplja ga problem prostorne građe molekula. Uvodi naziv kemijska topologija za područje stereokemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture stereoida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve. Njegovi radovi su pridonijeli razumijevanju naravi enzimatskih reakcija.

Dobitnik je Nobelove nagrade za kemiju 1975. za radove na području organskih prirodnih spojeva i stereokemije. Umro je u Zürichu 7. siječnja 1998.