9. kolovoza 1962. - Umro Hermann Hesse

Njemački književnik Herman Hesse pokušao je spojiti hladnu protestantsku filozofiju s opuštenom istočnjačkom, i ne samo da je u tome uspio, nego je objasnio što je to život, tko smo i kamo idemo, i to na tako lijep način kao nijedan pisac prije njega.

U mladosti je Hesse pisao romantične pjesme i priče. No te priče su odisale tipičnom malograđanskom patetikom i tek su ga burni događaji Prvog svjetskog rata preobratili u virtuoza pera. U euforično vrijeme kada se od svakog Nijemca očekivalo da predano jurne u rov uime Njemačke Mitteleurope, on je na sebe navukao bijes nacije pozivajući ljude da se urazume. Zbog toga, na rubu živčanog sloma, kreće na psihoanalitičke seanse i otkriva svu raskoš i užas ljudske psihe.

Nakon rata zauvijek je napustio Njemačku i odselio se u švicarski gradić Montagnolu gdje se skrasio do kraja života. Premda je napisao bezbrojne pjesme, slikao akvarele i najviše volio glazbu, svijet je zadužio svojim romanima. Demian, Sidartha i Stepski vuk, djela su koja, prevedena na većinu svjetskih jezika, pokazuju ljudima kako se čovjek može ili ne može nositi sa životom. U romanu Igra staklenim perlama izgradio je imaginaran svijet u kojem, analizirajući cjelokupnu ljudsku povijest, stavlja na vagu civilizacijske vrijednosti. Za taj je roman nagrađen 1946. prvom poratnom Nobelovom nagradom za književnost.

Pred kraj života potpuno se povukao u svoj dom u Montagnoli, istaknuvši poruku prolaznicima da se ne zaustavljaju i poštuju tišinu čovjeka koji stari. Herman Hesse umro je 9. kolovoza 1962.