Tajna južnih Grebena

Koliko je tajni na dnu našeg mora, koliko brodova i arheološkog materijala, možda nikad nećemo otkriti. No, ipak otkrivamo dio po dio. Ovaj put na južnim Grebenima.

Jednom davno ovuda je plovio poveći trgovački brod, naoružan topovima. Do odredišta nije došao, potonuo je i polegao u dubinu.

- Radi se o arheološkom istraživanju na lokalitetu južni greben kod otoka Silbe  - ono što smo ove godine napravili je svojevrsni nastavak istraživanja iz 2009 godine kada je nađen lokalitet, ustanovljeno je da se radi o ostacima mogućeg brodroloma, radi dvije skupine topova i sidra - objašnjava Dino Taras, voditelj istraživanja, Odjel za podvodnu arheologiju Arheološkog muzeja u Zadru.

Ovogodišnja arheološka dva tjedna u podmorju Grebena, otkrivaju nove materijale i detalje.

- Cilj nam je bio naći brodsku konstrukciju koja će nam nešto više reći o brodu i tehnici građenja brodova toga doba - što je zanimljiva stvar i neistražena. Našli smo dosta željeznih dijelova, od moguće brodske konstrukcije, sve u blizini grupe sidara - otkriva Taras.

Brod je imao najvjerojatnije i dobro opremljenu kuhinju. I omiljeno jelo mornara - školjke, nađenih na dijelu palube broda. Broda koji tek treba naći.