12. kolovoza 1827. - Umro William Blake

Engleski književnik, slikar i grafičar William Blake umro je u Londonu 12. kolovoza 1827.

Bio je samouk. Likovno se obrazovao kopirajući Michelangela, Rafaela i Dürera i crtajući detalje arhitekture i plastike u Westminsterskoj opatiji. Književnu kulturu je stekao čitajući i imitirajući engleske renesansne pjesnike i suvremene predromantike.

Njegov nazor na svijet formirao se u proučavanju Swedenborgovih teozofskih spekulacija i mnogih rasprava o gnosticizmu i druidizmu, ali je ipak, i kao slikar i kao pjesnik, ostvario originalna djela. Možda se najviše približio idealnom poimanju smisla i slike u svojim lirskim pjesmama.

Osim Pjesničkih skica, njegova prvijenca, nijedno od njegovih djela nije mu tiskano za života, a u javnost su mogla doprijeti samo u malobrojnim primjercima što ih je vlastoručno izrađivao tehnikom obojenog bakropisa, koju je sam izumio.

Od njegovih slikarskih radova osobito se ističu ilustracije Miltona, starozavjetne Knjige o Jobu, Dantea. Od njegovih dijela izdvajaju su Brak neba i pakla, Pjesme nedužnosti i Pjesme iskustva.