Sisak: muzej s dva lica

Gradski muzej Sisak, koji se nalazi se u centru grada, muzej je s dva lica: uličnom fasadom to je kuća iz 19. stoljeća, a dvorišnom moderna građevina iz 20. stoljeća koju je vješto projektirao i u staru jezgu interpolirao poznati sisački arhitekt Vlado Bartolić.

Gradski muzej jedina je baštinska ustanova na području grada koja prikuplja, proučava i prezentira predmete baštine vezane uz Sisak i njegovu okolicu.

Iz najstarije povijesti poznato je da je današnji grad bio naselje sojeničkog tipa uz rijeku Kupu. Krajem 4. tisućljeća prije Krista ovdje se stvara prva kultura. Na nju upućuju nalazi kamenih sjekira te kipići - idoli magijskog karaktera.

Ratnička oprema prisutna je kontinuirano u sljedećim razdobljima. Interes Rima prema ovim krajevima pojavio se tijekom 2. stoljeća prije Krista. Naime, kroz Sisak je vodio najkraći i najjednostavniji put iz Italije prema istoku.

Rimska Siscia razvila se na lijevoj obali Kupe. Postaje značajno prometno, trgovačko i obrtničko središte, a ovdje djeluje i carska kovnica novca. Novčići sa oznakama SIS svjedoče o tome razdoblju. Kraj zlatnog razdoblja antičkog grada dogodio se u 6. stoljeću zauzimanjem ovog prostora od Avara i Slavena.

Dolaskom Hrvata ključna figura postaje knez Ljudevit Posavski koji podiže ustanak protiv franačke vlasti. Iako je izgradio snažnu fortifikaciju, on gubi bitku Sisak, a grad potpada pod vlast Ludovika Njemačkog. Kameni namještaj ukrašen pleterom,  te starohrvatski nakit svjedoče o kulturnoj slici najstarije hrvatske države.

1215. godine feudalni gospodar Sisak postaje zagrebački Kaptol i u njegovu vlasništvo on ostaje sve do 19. stoljeća. Trgovište Sisak počinje se mijenjati  najezdom Turaka te se grad pretvara u glavnu stratešku točku obrane čitave Hrvatske. Gradi se utvrda. 1593. godina važna je za Sisak kao i za cijelu Hrvatsku.

Hrvatske snage kod Siska pobjeđuju Hasan pašinu vojsku i od tada nastupa novo doba u povijesti grada. Krajem 17. stoljeća carica Marija Terezija znatno modernizira državu. Tako Sisak postaje važna riječna luka, a na desnoj obali Kupe izgrađuje se Vojni Sisak.

S druge strane rijeke Civilni Sisak prerasta u slobodno trgovište. Izgradnjom prve željezničke pruge 1862. Sisak postaje važno komunikacijsko čvorište. Grad se razvija i napreduje. Stvaraju se preduvjeti za razvitak građanskog društva.

Gradski muzej Sisak posjeduje bogatu zbirku iz toga vremena, pa se tako ovdje mogu vidjeti spomenice, fotografije pjevačkih i športskih društava, portreti uglednih građana te pokućstvo iz kabineta gradonačelnika Siska.

Između dva svjetska rata u gradu i okolici grade se prve veće tvornice: tvornica šešira i tuljaca, tanina, špirita i likera, postrojenje za skladištenje i preradu nafte te pogon talionice Caprag. Postrojenja su to koja će u 20. stoljeću obilježiti grad Sisak i othraniti njegove stanovnike.

Skladan i lako razumljiv muzejski postav gradskog muzeja najbolji je poziv za razgledavanje i šetnju Siskom, prepoznavanje mjesta i događaja u današnjoj slici ovog malog i sve ljepše uređenog grada.