27. kolovoza 1770. - Rođen Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Na današnji dan 1770. godine u Stuttgartu je rođen njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Zajedno s Fichteom i Schellingom najvažniji je predstavnik njemačkog idealizma i utemljitelj hegelijanizma.

Utjecao je na pisce različitih položaja, na svoje sljedbenike, ali i kritičare. Hegel je među prvima raspravljao o odnosu između prirode i slobode, imanencije i transcedencije i ujedinjavanju tih dualnosti bez eliminiranja obaju polova ili reduciranja jednog na drugog.

Njegovo učenje odlikuje sustavnost u najvišem smislu. Ideja je bit svega. Ideja, um i umnost ono su osnovno, bit i bitak svega. To apsolutno, sveobuhvatno, sveopća bit svijesti i svijeta, duha i prirode, subjekta i objekta, razvija se tako da tek na kraju procesa dolazi do svijesti o sebi. Tek na svršetku ono je što doista jest.

Spoznaja je moguća, smatra Hegel, tek uz tu pretpostavku identiteta svijesti i svijeta. Teži tomu da ostvari ideal sve novovjeke filozofije, da je dovede do same znanosti.

Najvažnija su mu djela Fenomenologija duha, Znanost logike, Enciklopedija filozofskih znanosti, Osnovne crte filozofije prava.

Umro je u Berlinu 14. studenoga 1831. godine.